Loppis vid Strandvallen

Standardsida

Grannsamverkan
mot brott

Cirka 150 hushåll i Sänna, Harge och Lunna har nu anslutit sig till Grannsamverkan mot brott. Området har delats in i fem mindre områden med var sitt kontaktombud.
Kontaktombuden är Berit Hargegård (Harge), Ruben Fredriksson (Lunna), Tomas Berg (Sänna), Esse Schöllin (Sänna)
och Peder Landin (Sänna). Peder Landin är även huvudkontaktombud
och har i den rollen direktkontakt med polisen.