Aktiviteter

ÅRSMÖTE I STRANDVALLEN 11 MAJ KL 19 00 

 

 

ÖPPET HUS vid HAMMARS BRANDVÄRN

Lördagen den 26 september är det Öppet hus vid brandstationen i Sänna mellan kl 10 00 och kl 13 00.

Tipspromenad

Det bjuds på varm korv och kaffe

Gammal och ung är välkommen att ställa frågor och titta på utrustningen

Årsmötet för 2020 kommer att hållas vid Strandvallen den 23 juni kl 18 00. Mötet kommer att vara utomhus