HammarsLagets styrelse

Vid årsmötet 2018 valdes föjande ledamöter till att ingå i föreningens styrelse

Kent Kaufeldt ordf.

Berit Hargegård vice ordf.

Jörgen Carlzon kassör

Kerstin Kaufeldt sekr.

Laila Andersson

Carola Wedén

Maria Wäcklen

Lennart Andersson

Tomas Berg

Eva Andersson

Larserik Larsson    revisor

Kurt Bengtsson     revisor

Sven-Erik Andersson revisorsuppleant

Valberedning       saknas