HammarsLagets styrelse

Vid årsmötet 2021 valdes föjande ledamöter till att ingå i föreningens styrelse

Kent Kaufeldt ordf.

Berit Hargegård vice ordf.

Jörgen Carlzon kassör

Kerstin Kaufeldt sekr.

Jörgen Norling

Carola Axbom

Maria Wäcklen

Lennart Andersson

Tomas Berg

Eva Andersson

Ann-Christine Berg   revisor

Linda Bernström       revisor

Sven-Erik Andersson revisorsuppleant

Valberedning       saknas